Min blogglista

söndag 4 januari 2015

Ett slag för historien

 Sten Rentzhog är museiman och har varit chef för Nordiska Museet och Jamtli, Jämtlands museum. Han är författare och debattör, en av de legendariska museimän som under decennier suttit centralt i museivärlden. Författaren avser med historia alla typer av historia oavsett ämnesrubricering.
   Boken "Tänk i tid" är en plädering för historieämnets nödvändighet. Historien finns och måste finnas hos alla hela tiden. Utvecklingen idag går så snabbt att man riskerar bli ögonblickets och fragmentets fånge.
    "I minsta detalj är vi beroende av något som vi inte kan se, inte kan ta på, inte kan påverka, men som likafullt finns där: det förflutna! Ouppnåeligt och gäckande är det ständigt närvarande i våra liv" skriver Rentzhog och det finns många skäl att nicka instämmande.
    Nästan allt omkring oss, till och med vi själva och våra medfödda egenskaper och inlärda beteenden, har till stor del formats av det förflutna. Våra tankar och handlingar är beroende av människor och händelser före vår tid.
   Det är en stimulerande och glasklar genomgång av varför historien inte kan kastas över bord. Synd att inte alla som gör läroplaner har fått sig en duvning av Rentzhogs tänkande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar