Min blogglista

söndag 8 februari 2015

Egensinnig memoar

 Det är ett tag sedan jag läste Hilary Mantels självbiografi "Giving up the Ghost", den kom ut 2004. Nu har den kommit på svenska med titeln "Skuggan av ett liv".
   Det är inte någon konventionell biografi, författaren verkar söka svaret på frågan vem
egentligen Hilary Mantel är. Uppväxt i en nordengelsk katolsk familj med en ganska kaotisk familje­situation, som ung juridik­student i London får hon problem med sin hälsa och tyvärr också med den okänsliga läkarveten­skapen som prop­par henne full med psyko­farmaka. Den här sjuk­domen, så småningom diagno­stiserad som endometrios, en svår kvinnosjukdom, kommer att prägla hennes liv långt fram i livet. Den kanske rentav gjorde henne till för­fattare.
   "Skuggan av ett liv" handlar också om den dotter hon aldrig fick, den tro hon förlorade redan som barn och om de första årtiondena som författare.Men författaren tycker inte synd om sig själv. Hon är sarkastisk, ironisk och humoristisk. Hon berättar inte allt om sitt liv utan droppar det hon tycker är oväsentligt. Det är skärvor av livet hon valt ut och hon vet att minnen kan man inte lita på. Vi väljer vad vi minns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar