Min blogglista

torsdag 18 augusti 2016

Vackert om vikingar

   Nyutkommen är boken "Vikingarnas värld" av den norske historikern Kim Hjardar, som är knuten till Oslo universitet.
   Boken innehåller över 55 kartor och kan fungera som en historisk atlas över vikingatiden. Med hjälp av kartor och bilder får man ta del av var vikingarna bodde och vart de reste. Utöver krig och koloniseringar, lär man sig om vikingarnas handelsvägar, bosättningar, naturresurser och religion.
    Vikingarna levde i en värld som idag är oss helt främmande: en utpräglad hederskultur i ett strikt klassindelat samhälle. Men de seglade över samma hav som vi och de brukade samma jord och de hade samma känslor och behov som vi..
   Boken ger en delvis ny inblick i en period som kanske är den mest spännande och dynamiska i Nordeuropas historia. Dessutom är det en vacker och välillustrerad bok som man gärna blir fast i.

1 kommentar: