Min blogglista

tisdag 1 november 2016

Hägg om Strindberg

Det var på tiden - att Strindberg får en modern biografi. " Sanningen är alltid oförskämd" hade länge varit planerad att komma ut hösten 2016 och Göran Hägg lämnade in sitt slutgiltiga manus några veckor före sin plötsliga död i våras. Nu är boken utgiven och klar.
  "Inget utom upplagor och royaltyinkomster är riktigt mätbart när det gäller litterär storhet. Men ska man väga ihop alla tänkbara kriterier på en författares betydelse är det ingen tvekan om att August Strindberg fortfarande är Sveriges ledande klassiker och rimligen kommer att vara det för överskådlig framtid", hävdar Hägg.
    Förstås hittar man galna idéer och dumma synpunkter hos Strindberg eller hans personer, men i de mogna verken nästan aldrig en omöjlig replik, psykologisk orimlighet eller orealistisk reaktion. Aldrig en falsk ton. Hos Strindberg är denna kompromisslösa psykologi en god del av förklaringen till hans bestående storhet.
   Strindbergs åsikter växlar livet igenom. Ofta motsäger de varandra vid ett och samma tillfälle. Men han bytte sannerligen inte opportunistiskt åsikter i takt med tidsmodet. Istället är hans idéer, även där de framstår som mest bisarra, på ett i branschen ovanligt sätt rotade i personliga upplevelser. Och, tänk er hur många av de idéer som dagens kulturdebattörer lanserar kommer att te sig om 50 eller 100 år Bisarra var ordet.
   Hägg ger ett heltäckande och kronologiskt porträtt av giganten. "Jag hoppas att i denna bok kunna skildra både hans mänskliga ofullkomlighet, som han delar med de flesta av oss, och den konstnärliga storhet som de flesta av oss inte delar med honom", skriver Hägg.1 kommentar: