Min blogglista

lördag 11 februari 2017

Johannissons sista

  Hur ser galenskapen ut? Vad är galenskap? Eller, rättare sagt, hur ser den kvinnliga galenskapen ut.
  De frågorna sysselsätter idéhistorikern Karin Johannisson i "Den sårade divan" som kom att bli hennes sista bok. Nu går den på bokrean, har ni den inte redan så passa på.
    Vi känner till diagnoser som hysteri, schizofreni och paranoia, men vet mindre om hur dessa diagnoser kan användas av patienterna själva, som roller eller masker. I boken undersöker Johannisson växelspelet mellan individ och sjukidentitet, en identitet patienten själv kan ta över, forma och använda. Man kan underordna sig den - eller ta makten över den.
    Titeln syftar på Agnes von Krusenstjerna, Sigrid Hjertén och Nelly Sachs. Till skillnad från de flesta kvinnor med psykiatrisk diagnos under 1900-talets första hälft behåller de sin professionella identitet livet igenom. Det gäller också när de är som djupast inne i det sjuka, intagna på sinnessjukhus. Alla tre vistas, kortare eller längre tid, på Beckomberga, ett dårhus, inbäddad i en park av imaginär frid.
    De är födda ungefär samtidigt, och de drabbas alla av stor ångest. Den blir en central del av deras jag och förs in i olika diagnoser. Allt de därefter gör kommer att betraktas genom detta sjukdomsfilter. Deras eget förhållande till sjukidentiteten är ambivalent. De hanterar den både passivt och aktivt och behåller i varierande grad ett slags egenmakt över den.De är sårade divor, men på olika sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar