Min blogglista

torsdag 23 februari 2017

Mödrar till döttrar

Det var 1700-talsskalden Anna-Maria Lenngren som skrev dikten "Brev till min kära dotter om jag hade någon". I fru Lenngrens - hon kallades så - spår går nu ett antal moderna kvinnor. Bland de medverkande i "Brev till min dotter" finns Elaine Eksvärd, Mia Skäringer, Therése Söderlind, Martina Montelius, Märta Tikkanen, Katarina Mazetti, Maxida Märak, Carolina Neurath och Alexandra Pascalidou. Elcim Yilmaz är redaktör för boken.
   Texternas ton är allvarlig, man vill hitta viktiga områden där de äldres livserfarenhet, kanske, är viktig. Hur delar vi med oss av vår livserfarenhet till våra barn? Hur berättar vi för våra döttrar om de misstag vi gjort? Saker vi skäms över, som vi ångrar. Lika svårt kan det vara att prata om det vi är stolta över. Höjdpunkter i livet, smarta val vi gjort, klokskap vi samlat på oss. Det kan vara besvärligt att hitta det rätta tillfället för sådana samtal.
   Antologin är tänkt att vara en inspirationskälla som belyser den starka men också svåra relationen mellan kvinnor som spänner över generationerna. Några av nutidens  absolut bästa skribenter har tillsammans skapat en spännande och stolt samling texter, skrivna av mödrar till döttrar. Själv sätter jag Märta Tikkanens dikt högt. Den avslutar antologin. Ett av hennes råd delar jag vidare:

"Låt bli att hitta ursäkter för alla andra
Bara för dig själv
När din förnumstighet sedan blir outhärdlig också för dej
Knip käft
Tills du igen kan klara ljudet av din egen röst"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar