Min blogglista

tisdag 14 mars 2017

Vasatidens gudfader

Hemming Gadh (1450-1520) var en värsting till präst. Nu får han sitt porträtt tecknat av historikern  David Lindén i en läcker liten volym. Titeln är "Hemming Gadh - Vasatidens gudfader".
  Gadh föddes i Hossmo socken utanför Kalmar och avrättades 1520 utanför Raseborgs slott i Nyland, på kunglig dansk order. Däremellan hann han med mångt och mycket. Sitt första offentliga framträdande gjorde han vid en herredag i Strängnäs, ett möte där det stadfästes att Sverige skulle få ett eget universitet i Uppsala.
   Senare stöter man på Hemming Gadh i Rom. där han tjänstgjorde som Sten Stures sändebud. Han blev domprost i Linköping, kammarherre hos den illa beryktade påven Alexander VI av ätten Borgia, ryktbar för sitt omoraliska leverne. Gadh lärde sig nog en del under den tiden.Senare tillfälligt bannlyst för ett obetalt lån. Åter tillbaka i Sverige valdes han till biskop av Linköping.
   Berättelsen om Hemming Gadh är en berättelse om Sveriges mest skandalomsusade präst, som också var biskop, krigare och diplomat. Han kände sig lika hemma i Vatikanens korridorer som i Smålands skogar. Han doktorerade i kyrkorätt i Rom, var en mycket effektiv propagandamakare, tillverkade eget krut och svor så det osade på italienska.
    Det är också en bok om när det senmedeltida Sverige omvandlas till ett land där renässansens tankar får inflytande, när grunden för nationalstaten lades och när plats görs för Vasaätten, om de krig som fördes och om den härskande elitens leverne.
   David Lindén har doktorerar i historia vid Kings College London och hans specialområde är modern politisk historia. Boken om Gadh är hans debutbok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar