Min blogglista

onsdag 20 juni 2018

Det judiska i Ryssland

 "Strykjärn och diamanter" är titeln på en samlingsvolym med noveller skrivna av judiska författare i Ryssland eller från Ryssland utflyttade, allt som allt ett tjugotal olika författare har Kristina Rotkirch samlat här. Hon har också översatt en del av texterna från ryska till svenska.
  Under Sovjettiden med dess statliga antisemitism var det i stort omöjligt att skriva om specifikt judiska erfarenheter. Inte ens om den ryska formen av Förintelsen kunde man berätta hederligt. Man lät påskina att de många miljoner judar som dog bara var en del av det stora patriotiska kriget som drabbade alla ryssar.
   När perestrojkan slopade censuren blev följden en mängd såväl tematiskt som litterärt betydande texter. Memoarer och manuskript dök upp ur skrivbordslådorna och texter som cirkulerat i hemlighet kunde nu tryckas. De är viktiga återupptäckter som givetvis också säger en hel del om majoritetsbefolkningen och det ryska samhället.
    Rotkirch presenterar här ett urval texter, främst noveller, vars karaktär, innehåll och stämningsläge har stor bredd. Det är tragik och humor, ilska och insikt, fördomar och förlåtelse. Några noveller är skrivna av rysk-judiska immigranter i Israel och USA och alla är nya för svenskspråkiga läsare.
     Antologin har också ett belysande förord samt korta presentationer av
samtliga tjugo författare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar