Min blogglista

lördag 12 januari 2019

Om en svart tid


   I det prisbelönta pionjärverket "Svart gryning fascismen i Finland 1918 -44" skärskådas den finska fascismens utveckling och dess oerhört stora inflytande över det finska samhället. Under den tiden spreds den hatiska världsbilden öppet och fick stöd av näringslivets och samhällets toppskikt.
    För första gången ges här en heltäckande bild av den finska fascismen under mellankrigstiden och andra världskriget, dessutom visas hur ideologin levt vidare och hur nära vårt grannland faktiskt var en fascistisk statskupp. Boken tilldelades Statens pris för informationsspridning av finska undervisnings- och kulturministeriet 2017 och senaste höst kom den i svensk översättning. För forskningen står tre historiker, alla födda på 1970-talet. Det är Aapo Roselius, Oula Silvennoinen och Marko Tikka som skrivit boken.
    Verket är skrivet av experter inom ämne och den tidsepok som behandlas och trots sina närmast skönlitterära förtjänster bygger det på den nyaste forskningen, och källundersökning i arkiv.
Denna nya bok lyfter fram ett bortglömt kapitel i den finska politiska historien, ett kapitel man gärna förbigår med tysthet.
   Träffade på en gammal bekant här, officeren Hjalmar von Bonsdorff i Sibbo
som på sin ålders höst var verksam inom Samfundet folkgemenskap, som skulle sprida kunskap om den europeiska nyordningen under tysk ledning. von Bonsdorff blev ökänd på Åland under de månader han var här för att få pli på de separatistiska ålänningarna. När Julius Sundblom återvände till Åland våren 1918 var det slut med landshövdingens envälde.

1 kommentar: