Min blogglista

onsdag 15 maj 2019

En flanörs anteckningar

   Författaren och kritikern Michel Ekman anknyter till den gamla finlandssvenska flanörtraditionen i "Jag tänker på nötskrikor - anteckningar"som är ett urval dagboksanteckningar från åren 2013 - 18. 
    Tema är livet i Helsingfors, människors egenheter, omgivningarnas förändringar, tidens gång. Han och frun har flyttat till det mer lantliga Drumsö och vandringarna i den nya omgivningen ger många positiva upplevelser. Eftersom författaren också är en ivrig fågelskådare så noterar han noga vilka arter han sett och om omständigheterna var speciella. Sjöfåglar som dyger upp i den råa vårdimman är ett säkert tecken på årstidsväxlingen.
   Ibland företas utflykter till föga spektakulära mål som ändå bjuder på trevliga överraskningar: Nybondas ängar, Lidls butik i Kampen eller kaféet Saray Baklava i Östra centrum.
   En del av texterna handlar om lästa böcker eller sedda filmer och tanken försöker reda ut hur de förhåller sig till tillvaron och, om det är en omläsning, hur författaren och världen förändrats.
    Boken är ett försök att finna fotfäste i en förvirrande värld. Formatet är hanterligt och sympatiskt och man kan önska sig att fler försökte sig på nedbantad form av prosa. Allt blir inte bättre av en flödande ordmassa.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar