Min blogglista

fredag 8 maj 2020

Värt att minnas

   Just denna månad högtidlighålls 75-årsminnet av slutet på andra världskriget i många europeiska länder. En händelse som verkligen är värd att minnas.
   Men vad hände egentligen den 30 april 1945? I "Hitlers död" avfärdar den brittiske författaren och historikern Luke Daly-Groves en gång för alla de teorier som gör gällande att Adolf Hitler inte skulle ha tagit sitt liv denna dag. Han lyckades varken fly till Sydamerika eller starta ett nytt liv som taxichaufför i New York, teorier som än i dag lyfts fram i tv-program och tidskrifter.
    Författaren riktar främst in sig på att bevisa att Hitler faktiskt dog i bunkern, något som forskningen egentligen aldrig bekräftat. Bevisföringen är svårare än vad man först kan tro: eftervärlden saknar nämligen säkra lämningar efter Adolf Hitler och Eva Braun. Detta är den huvudsakliga anledningen till att vildvuxna teorier har kunnat växa sig kraftiga. Men Luke Daly-Groves berättar med hjälp av nyligen offentliggjorda dokument från MI5 och tidigare opublicerat material den fullständiga historien om hur Hitler faktiskt dog och vad som hände med hans kvarlevor.
   Författaren är verksam som doktorand i historia och hans forskning handlar framförallt om förhållandet mellan brittisk och amerikansk underrättelseverksamhet i det ockuperade Tyskland efter andra världskriget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar