Min blogglista

söndag 26 september 2021

Okänd och baktalad kung

Herman Lindqvist skildrar på ett livfullt sätt den färgstarka senmedeltiden i nyutkomna "Erik - Nordens härskare och sjörövarkung". Förstås har han tagit reda på vad som finns att veta om
hertigdömet Pommern och myllret av människor omkring unionskungen i denna första bok på svenska om Eriks dramatiska historia. När han bara var fjorton år blev han 1397 kung av Sverige och ett år senare kröntes han till kung över Nordens alla länder tack vare drottning Margaretas beslutsamma agerande – han som eftervärlden kallar Erik av Pommern. Men för hans samtid var han bara kung Erik. I över fyrtio år var han kung över Kalmarunionen, Europas då största rike som sträckte sig från Grönland i nordväst till Karelen i öster, från den norska Lappmarken i norr till det tysk-romerska kejsardömet i söder. Ett välde som var större än den tyske kejsarens och som Erik hade storstilade planer för. Han var släkt med många av Europas furstar och reste mer än någon annan, och med sina 190 centimeter och långa blonda hår tände han ”älskogs längtan hos alla kvinnor”, åtminstone enligt påvens observatör.Han var gift med den brittiska prinsessan Filippa av huset Plantagenet och hon regerade under långa tider riket medan Erik var på resande fot. Men stora riken kommer stora problem. Till slut fördrevs han och slog sig ner på Gotland, där han försörjde sig som sjörövare i tio år. Han återvände sedan till sitt hertigdöme i Pommern, som han regerade tills han avled vid sjuttioåtta års ålder. Efter hans död var det segrarna som skrev hans historia. Han fick i efterhand stämpeln ”av Pommern” för att understryka hans utanförskap – trots att han levde nästan hela sitt liv i Norden, och var ett med både språket och kulturen. Den här boken visar att Lindqvist har kvar berättargreppet, målar med bred pensel upp tiden men ägnar tid åt att belysa detaljer. Förstås skildrar han också vad som hände i Pommern - kallat Vorpommern i historieböckerna - ända fram till slutet av den svenska eran 1815.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar