Min blogglista

fredag 13 maj 2022

Till Svarta havet

Nej, det är ingen ny bok jag plockar fram idag men den skotske journalisten och historikern Neal Aschersons bok Svarta havet, som utsågs till bästa historiebok 1996. Och trots att det hänt en del så är boken gångbar för baskunskap om detta ganska okända hav. I tusentals år har Svarta havet varit den stora gränslinjen mellan Europa och de asiatiska stepperna. Vid dessa
stränder har många olika folk mötts och blandats, de grekiska kolonisatörerna och de skytiska nomaderna för att ta ett exempel. Men här finns också katzarer, goter, mongoler, tatarer och turkar. Ascherson letar fram arkeologiska lämningar efter glömda riken men han är också på plats när nutida välden agerar i området, som Sövjetunionens framstötar på 1990-talet. Och än idag ser vi hur Ryssland försöker tillskansa sig strandlinjen vid Svarta havet, kosta vad det kosta vill. Asacherson är bra på attlyfta fram udda historier ur det förflutna och sådana som påverkat utvecklingen mer än man förstod när de inträffade. Men en av de tydliga linjerna i boken är skildringen av mötet mellan nomaderna och de bofasta och hur detta påverkade Europas utveckling och våra föreställningar om vad Europa är.Hans tankar om hur historien kan missbrukas är skrämmande aktuell när man ser hur förfalskad historia lyfts fram och blir ett politiskt verktyg. Lars G Larsson översatte boken till svenska och Ordfront förlag gav ut den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar