Min blogglista

måndag 22 februari 2021

Ett riktigt fynd

Ett riktig fyng gjorde jag på årets bokrea på Lisco, holländskan Eva Meijers "Djurens språk - Det hemliga samtalet i naturens värld". Hon är, förutom författare, också filosof och musiker och har en annan ingång till ämnet än vad biologer har. Meijer skriver om den hemliga värld som är djurens
kommunikation. Boken har hyllats av läsare världen över för sin förmåga att både förvåna och underhålla. Tidigare har man ju alltid bedömt djurens språk med utgångspunkt i människans språk. Eva Meijer visar att det är lika meningsfullt som att bedöma en fisk utifrån dess förmåga att cykla... Så hur låter valars kärlekssång och hur kan en hund lära sig namnet på över tusen föremål? Hur fungerar fågelsångens grammatik? Och vad menar fladdermössen med sitt surrande i sommarnatten? Det är några av frågorna som ställs. Djurens sätt att kommunicera var länge ett mysterium, men på senare år har vetenskapen tagit stora steg mot att verkligen förstå djurens språk. I vissa fall kan vi till och med lära oss att tala med dem. Med hjälp av ny teknik och ett öppet sinnelag har vi idag fått avgörande insikter i både djurarter och hela ekosystem och vad vi människor kan lära oss av dem. För det är vi som ska lära oss att kommunikation aldrig sker bara en väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar