Min blogglista

onsdag 17 februari 2021

Mångsidigt om Östersjöns kuster

Många somrars färder i farvattnen från svenska kusten över Ålands och Åbolands skärgårdshav och in i Finska viken har avslöjat intressant historia, något som enligt författaren Hans Normans mening bör komma en historiskt intresserad allmänhet till del. Dessa havsområden bildar värdens största arkipelag och materialet till boken "Sjöfärder i
ösrterled" har insamlats genom besök på platserna, mest med segelbåt, men även med andra transportmedel. Det har kompletterats med museibesök och arkivstudier samt med nedslag i den rikhaltiga historiska litteratur som täckertiden från tidig kolonisation och sjöfart till våra dagar. Norman visar vad som kan upplevas längs vattenvägarna av intressanta utflyktsmål insatta i sitt historiska sammanhang.Någon liknande heltäckande framställning av detta slag finns inte från tidigare. Farlederna i dessa vatten har så långt man kan överblicka utgjort viktiga öst-västliga förbindelselänkar, tydliga redan under vikingatidens handels- och krigsfärder. Längs dessa leder växte Sveariket fram, i konkurrens med danska och tyska intressen, och expanderade österut till något av ett skärgårdsrike, där först Finland och sedan även de baltiska områdena ingick. Den geografiska axeln mellan dessa delar av Sverige och områdena vid Finska viken har genom århundradena varitskådeplats för befolkningsflyttningar och kolonisation, för stads- och fästningsbyggen samt intensiva strider.Framför allt var sjöförbindelserna viktiga under den fortsatta svenska expansionen i de baltiska områdena under vasakungarnas ledning och skapandet av det svenska stormaktsväldet, som österut sträckte sig via floden Neva in i Ingermanland med sjön Ladoga som gräns mot ryskt område.Här har många stora sjödrabbningar ägt rum under de svenska och ryska maktsträvandena. De svenska handelsintressena innebar att statsmakten skapade stimulansåtgärder för att köpmännen skulle använda sig av svenska hamnar, såsom Stockholm, Åbo, Riga, Reval, Narva, Viborg och Nyen, den sistnämnda grundad vid Nevas utlopp på platsen för nuvarande S:t Petersburg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar