Min blogglista

fredag 20 november 2020

Tankar om frihet

Nina Björk har i olika sammanhang skrivit om politik i tjugofem år. Det började med debattboken "Under det rosa täcket" som gjorde upp med hur kvinnorollen formas och bibehålls. Hon har också skrivit om klassiska liberala tänkare liksom en biografi över Rosa Luxemburg. Som debattör befinner hon sig på vänsterkanten och det brukar påpekas när debattvågorna går höga. I höstens vok, "Om man älskar frihet - tankar kring det politiska" tar hon livtag på begreppet frihet. Ett begrepp som alla älskar och som så lätt fylls med olika innebörder. Det kan vara frihet från och frihet till men vem som begränsar friheten och styr våra fria val är inte alltid så tydligt. Björk försöker analysera frihetens gränser och kommer till att vi inte alls är så fria som vi tror. Vi skapar ofta själva vår ofrihet genom att ta på oss plikter i det privata och det offentliga. Inte sällan har Björks åsikter väckt starka reaktioner. Över tid går det att se att argumentationen har haft en kärna: hennes meningsmotståndare har hävdat att hon vill bestämma över andra och inskränka individers frihet. Hon själv menar å sin sida att det redan är så att några bestämmer över andra och att individen redan är ofri. Den här boken handlar om den kärnan. Det är ett försök att tänka filosofiskt kring politik och kring människors liv, bortom dagspolitiken.Vissa tankar når inte riktigt ända fram, det är som att Björk ger sig snäva gränser. Lite mer utsvävande kan man nog vara när man skriver om ett stort ämne, som ju frihet är. Det är en spänstig bok som ger mycket tankestoff men vem i fridens tider har gett den ett så trist och monokromt omslag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar