Min blogglista

lördag 21 maj 2022

Om Ormen Friskes öde

Den fascinerande berättelsen om det moderna vikingaskeppet Ormen Friske är idag bortglömd av de flesta.Men journalisten och författaren Jack Werner riktar nu efter år av undersökningar ljuset mot en brytningstid i Sveriges historia, då femton människoöden avgjordes.I "Berättelsen om Ormen Friske" synar han fartygets resa från alla möjliga synvinklar. Sommaren 1950 satte en grupp unga frisksportare segel för att besöka det Europa som så nyligen härjats av kriget.
När de lämnade Sverige hyllades de, men när resan inte gick enligt planerna blev det tyst. Ormen Friske byggdes våren 1949 vid Frisksportförbundets kursgård i Stensund i Södermanland med inspiration från det norska Gokstadskeppet och sjösattes där i juni samma år. Skeppet gick under i en storm på Tyska bukten i Nordsjön midsommaren 1950. Alla 15 ombordvarande, alla svenskar, omkom. Befälhavare ombord var Sten Schröder, initiativtagare till projektet och ledare inom Frisksportförbundet. Besättningsmedlemmarna var alla vältränade, aktiva frisksportare. Sommarstormar är ovanliga på Nordsjön, men Ormen Friske hamnade mitt i oväder av värsta slag. När skeppet tidigt på morgonen lämnade Elbes mynning, efter att ha bogserats genom Kielkanalen, var vädret vackert och vädertjänsten hade inte utfärdat några varningar. Ormen Friske observerades på sin färd över Nordsjön från ett fyrskepp, några lastfartyg och en handfull hummerfiskebåtar. När vädret under natten försämrades dramatiskt sökte hummerfiskeflottan skydd i Helgolands hamn. Ön ligger mitt i Tyska bukten. Helgoland saknade sedan andra världskriget befolkning då det i flera år användes som övningsområde för det brittiska och amerikanska strategiska bombflyget. Ungefär samtidigt som Ormen Friske gick under inledde amerikanskt flyg en bombfällning på Helgoland. Hummerbåtarnas besättningar tog då skydd i en bunker från kriget. Men belägg för att Ormen Friske träffades av någon bomb finns inte. Att bombningen tvingat besättningen till en kursändring, som indirekt bidragit till olyckan, är fullt tänkbart men omöjligt att belägga. Tyska myndigheter tillvaratog stora delar av skrovet och tryckte upprepade gånger på för att få till stånd en sakkunnig utredning. Men Sveriges representant på platsen beslutade efter en tid att ingen undersökning skulle göras. Vraket röjdes bort.Denna underliga historia väcks nu åter till liv, och det är bra.

1 kommentar: