Min blogglista

tisdag 7 augusti 2018

En diktares landskap

Pär Lagerkvist-Samfundets årsskrift 2017 innehåller artiklar om några av Lagerkvists landskap som Småland, Bohuslän och Provence. Men det handlar inte enbart om hur det yttre landskapet ger avtryck i hans diktning, utan också om hur landskapet kan spegla en inre, själslig betydelse – eller ge ett incitament för personligt sökande som i en studie om Lagerkvist och Småland. Som oftya hittar man  nya infallsvinklar på ett författarskap som just nu ser ut att sjunka i glömska.

    Förutom fokuseringen på Lagerkvists landskap, riktas även sökljuset mot bland annat författarens dramatik, bilden av fadern och Lagerkvists och författarkollegorna Harry Martinsons och Vilhelm Mobergs motstånd mot nazismen.
  Samfundet bildades 1989 och har runt 300 medlemmar. Sedan 1991 ger man ut en årsskrift samlad kring olika teman. Samfundet har sitt säte i småländska Växjö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar