Min blogglista

tisdag 13 oktober 2020

Leende hårdvaluta

Det är väl inte så ofta man analyserar leenden men i Göran Everdahls och Per Naroskins bok "Leenden - en fälthandbok" gör man just det och på ett ytterst underhållande sätt.
Våra leenden är ett ojämförligt socialt smörjmedel. Vid rätt tillfälle kan det rädda en social situation men ett elakt flin kan också utnyttjas som en välriktad attack. Vårt smil är helt enkelt känslomässig hårdvaluta! I den här oumbärliga handboken orienterar vi oss i den rika floran av mångtydiga leenden och inte minst, hur vi känner igen äkta och falska varianter. Och leendenas historia får sig också en genomgång, tänk bara på Mona Lisa. Göran Everdahl och Per Naroskin ställer frågor som: Vilka av ansiktets 53 muskler medverkar i ett leende? Finns det djur som ler på riktigt? Varför gillar ingen en smilfink? Varför är många så rädda för clowner? Varför är det så svårt att le på beställning? Vad är poängen med smilgropar och varför är ett saligt leende så läskigt? Vetenskapliga fakta varvas med kulturhistoria och aha-upplevelser som gör det omöjligt att inte le. Det här är en resa som sträcker sig från gamla etruskiska statyer,som ler gåtfullt, tvärs över kontinenter och in bland framtidens fromt och mekaniskt leende robotar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar