Min blogglista

torsdag 29 oktober 2020

Nordlig spioncentral

Wilhelm Agrell är expert på underrättelseanalys och svensk säkerhetspolitik. I sin nya bok, "Stockholm som spioncentral", berättar han den rafflande historien om Stockholm som nav för spioneri. Läsaren får bekanta sig med såväl betydande personer och platser som hemliga organisationer verksamma i staden. Under hela 1900-talet bidrog Sveriges geografiska läge och neutrala hållning till att landet blev en naturlig mötesplats för diplomater och politiska dissidenter från hela världen. Land och då särskilt Stockholm, blev därför också attraktivt för främmande makters spionverksamhet. Redan tidigt förra seklet utnyttjades vår neutrala huvudstad som bas för hemliga operationer. När andra världskriget bröt ut fick Stockholm en unik position för de krigförande parternas underrättelsetjänster och blev Nordens Casablanca. Under kalla kriget flyttade verksamheten in i skuggorna där det fördes en jakt på stormakters spioner och svenska förrädare. DEt sägs att när den amerikanska underrättelsetjänsten etablerade sig i staden så fick de anställda en lista över vilka krogar de skulle undvika eftersom vissa av dem vimlade av agenter med nyfikna öron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar