Min blogglista

måndag 20 juni 2022

Imperier faller alltid

Osannolikt flitige historikern Dick Harrison, som producerar flera böcker om året jämsides med
artiklar och annat tar i sin senaste bok "Imperiernas fall - från Akkad toll USA" ett helhets grepp på varför imperiebyggande ses som så viktigt av härskare. Senaste exemplet i raden är Vladimir Putin. Stormakter har fascinerat människor ända sedan de först bredde ut sig över jorden för tusentals år sedan. Samtliga historiska imperier har förr eller senare fallit: assyrier, babylonier, romare, perser, araber, kineser, mongoler, britter, tyskar, fransmän och även svenskar har byggt upp stormakter, underkuvat grannar och spritt ideologier och kultur till omvärlden bara för att sedan lite senare mista nästan allt. Även om imperiebyggarna själva aldrig skulle tänka tanken på ändlighet, för dem är det den glupande aptiten på makt och land som styr.Och ingen av de gamla imperiebyggarna sskulle ha trott på någon som siade om att slutet var nära. Men inget imperium har varat för evigt. Men varför har de fallit? Under de senaste seklerna har oändligt stor forskarmöda ägnats frågan om varför de romerska kejsarnas välde, antikens mäktigaste imperium, gick under, och slutsatserna har pekat åt vitt skilda håll. Den här boken tar, på 400 sidor, ett helhetsgrepp på imperier från det mesopotamiska Akkad till USA under Trump och Biden. Hur har imperier konstruerats och vidmakthållits, vilka brister har frambesvurit deras fall och hur har makten utvecklats och konfronterat kriser? Detta är erfarenheter vi inte har råd att ignorera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar