Min blogglista

måndag 28 september 2020

Underbar liten bok

Nina Burton är poet och essäist och i sin nya bok "Livets tunna väggar" skriver hon om djur och
natur så att gränserna upphävs. Sammantaget tecknar hon en bild av det liv som levs nära inpå oss men som vi inte lägger märke till. Här, i sommarstugans väggar och tak och i den omgärdande naturen, bekantar sig Nina Burton med myror och bin, rävar och ekorrar; arter av olika slag, alla med sina skilda språk. Med smittande nyfikenhet letar hon fram existensen i alla dess former, det mysterium som är livet. "Den stora naturtomten hade en levande atmosfär. På sydsidan klättrade ett mossigt litet berg bland tallar och ekar med livliga nötväckor. I väster anades hemlighetsfulla stigar inne i blåbärsriset, och på norrsidan gränsade tomten brant mot en allmänning med ett glittrande sund som fond. Genom att det inte fanns några inhägnade gränser kändes allt på en gång enskilt och öppet, ungefär som i det lyhörda gamla huset" beskriver hon. Det är en underbar liten bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar