Min blogglista

lördag 22 december 2012

Sparta lyfts fram

Sparta - i allt Atens motsats under antiken. Trots att det har gått mer än tvåtusen år lever Spartas  namn kvar. Det har också gett upphov till två ord som ofta används, spartansk och lakonisk.Sparta var också idealet för romarna, som gärna hävdade att de var släkt med spartanerna.
  Paul Cartledge är professor i grekisk historia vid universitetet i Cambridge. Han är en av världens främsta kännare av det antika Sparta och hedersmedborgare i den moderna Sparta. Hans bok "Sparta - en odödlig historia" är riktigt bra och kunskapsgivande.Sparta är odödligt i historien och när man läser förstår man varför och får känsla för det offer som Sparta gjorde inför övermakten.Om inte spartanerna stått emot den persiska armén - hur hade dagens Europa sett ut? Tänk om spartanen  Leonidas hade accepterat Xerxes uppmaning att spartanerna skulle kapitulera och lägga ner sina vapen
  Istället svarade Leonidas på ett äkta lakoniskt vis: "Kom och ta dem!"   
  Det som mer än något annat odödliggjort Sparta var slaget vid Thermopyle.  Xerxes samlade en gigantisk här som skulle kuva grekerna. När de grekiska stadsstaterna samlades för att enas om hur man skulle försvara sig fick Sparta ansvaret. Man bestämde sig för att försöka hejda perserna vid Thermopyle, som var ett smalt pass mellan bergen och havet. Sparta deltog med 300 soldater och några andra stater med ett par tusen soldater, alla under ledning av kung Leonidas. Mot dem stod en halv miljon perser. Under tre dagar stod de 300 emot alla stormningsförsök. Persernas förluster var enorma. 
  På den tredje dagen förråddes grekerna av en man vid namn Efialtes. Detta möjliggjorde för perserna att vandra över bergen och anfalla grekerna bakifrån. När Leonidas upptäckte detta skickade han hem de övriga grekerna och de 300 stred till sista man. Tack vare att de uppehöll perserna tillräckligt länge kunde de övriga styrkorna samlas och man kunde så småningom besegra perserna. Detta slag har blivit legendariskt och spartanernas offer gjorde att demokratin kunde växa sig starkare istället för att krossas av orientalisk despotin.
  Sparta var nämligen ett demokratiskt samhälle. Inte utan stora inskränkningar men med ett avancerat lagsystem. När Thomas Jefferson så småningom skrev den amerikanska konstitutionen byggde han i mångt och mycket på de spartanska idéerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar