Min blogglista

måndag 3 oktober 2016

Om arbetets roll

"Tio tankar om tid " av Bodil Jönsson från 1999 blev en ögonöppnare för hundratusentals läsare. Nu är hon tillbaka med en banbrytande bok om arbetets många roller i våra liv i "Tio tankar om arbete". Hon introducerar nya, användbara begrepp och perspektiv som berör en framtida tillvaro och mejslar fram nya kopplingar mellan individualitet och solidaritet.
Synen på arbete varierar ju stort. Vi ser det ju som både himmel och helvete. Samtidigt. Så hur vill vi ha det framöver när också robotiseringen fått utöva sin påverkan? Vad blir det då för mål och mening som vi vill tilldela arbetet?
   Jönsson tar sin utgångspunkt i våra vardagsliv när hon resonerar om arbetets roll idag. Istället för att söka efter en helhetslösning lyfter hon fram våra olikheter och förespråkar ett sätt att se på arbete som tar hänsyn till våra olika livssituationer, yrken, kompetenser och funktionsförmågor.
    Tack vare teknikutvecklingen har vi idag bättre möjligheter än någonsin att hitta en nivå som passar oss själva. Istället för att hitta en norm för hur mycket vi ska jobba, hur mycket vi ska investera i vårt arbete och när vi ska gå i pension introducerar Bodil Jönsson begreppet "lagomarbete" som syftar till att hitta ett läge som funkar för varje enskild individ.
   DEt låter ju faktiskt inte så dumt. Men "lagom" är ett ord som liksom arbete har många olika betydelser...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar