Min blogglista

onsdag 14 mars 2018

Hjälp av Gud?

Efter den uppmärksammade och kritikerrosade boken "Tystnadens triumf" om den politiska utvecklingen i Ungern återkommer nu Gabriel Byström med en ny reportagebok, "Med Guds hjälp". Den fokuserar på vilken roll religion och kyrka spelar för de auktoritära, politiska krafterna i Ungern, Polen och Ryssland.
Gabriel Byström har rest i de aktuella länderna och träffat präster, religionsvetare, sociologer, författare, journalister och konstnärer som lever sitt liv mitt i klyvnaden mellan tradition, framtid och motstånd.I sin jakt på makt och legitimitet vänder sig makthavarna till den kristna religionen för att förankra sin politik i ett historiskt förflutet, som gärna görs lite mer gloriöst än det var.Och i en tid när makten är allt och ideologin är svag, så krävs det en annan berättelse som kan ge den nya politiken en mening och riktning. Där spelar religionen en allt större roll. Kyrkor som under decennier var ifrågasatta ser nu en möjlighet till ökat inflytande.
Det är en fascinerande reportagebok som beskriver en ny politik mitt i dess tillblivelse. I helgen går Ryssland till val för att välja om Putin. Byström bidrar med några viktiga, betydelsebärande bilder i en svårbegriplig tid när auktoritära krafter vinner mark på många håll runtom i världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar