Min blogglista

tisdag 13 mars 2018

En insiktsfull skogsmulle

 Författaren Ola Engelmark är biolog och själv skogsägare. Han vet det mesta om skogens mångfald och vikten av ett fungerande ekosystem, något han praktiserar i sitt eget skogsföretag. Boken "En skog av möjligheter" har funderat mycket på vad man kan kräva av framtidens skogsbruk.
   Varje generation bör ställa sig frågan om hur samhället kan utvecklas. Men för skogens del, behöver varje generation också fråga sig: Hur ska kommande generationer hantera skogens resurser? För de skogar människor formar idag ska användas av ännu ofödda i en tid ingen nu levande vet något om.
   I En skog av möjligheter söker författaren svar på hur tidlösheten och platsens värden kan guida skogens beslutsfattare att sköta skog bortom dagens tidsbundna trakthyggesperspektiv. Idag är skogsbruk drivet av storskalig effektivitet, teknik och ekonomi.Och det syns i landskapsbilden förvisso!  Det styrs av ord som omloppstid och lägsta avverkningsålder. Med detta följer konsekvenser som går ut över den biologiska mångfalden och ekosystemet.
     Engelmark ger här exempel, ställer frågor som inte stora skogsförvaltare och industri ställer. Han vill inspirera till nya handlingar, nytt företagande och gör nedslag i olika skogar, och möter människor med skilda skogliga perspektiv. Med respekt, kunskap och öppet sinne närmar han sig frågorna och vill att vi ska se och erkänna skogens värde, inte bara ekonomiskt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar