Min blogglista

tisdag 23 mars 2021

En riktig ögonöppnare

"Världens viktigaste bok" har den kallats, "Tyst vår" av marinbiologen Rachel Carson (1907 - 1964) utgiven 1963. Nu kommer den i svensk nyutgåva och det är en bok som är lika omskakande nu, ett halvsekel senare. För jorden mår inte bättre nu heller och användningen av biocider är fortfarande förfärande. " Tyst vår" visar på den enorma kraft som är inneboende i välformulerad och kunnig populärvetenskap. Böcker har genom historien inte bara burit stora idéer utan även förskjutit själva gränserna för vad vi förmått tänka och förstå. Carsons klassiker är ett utmärkt exempel på det. Storheten i det Carson gjorde låg inte minst i att hon så tydligt visade på kopplingen mellan de skador vi åsamkar naturen och de plågor vi utsätter oss själva för. Trots att det gått närmare sextio år sedan boken först gavs ut är det få saker som kunde vara viktigare i en tid när effekterna av våra framfarter i naturen nu så tydligt pekar mot vår egen undergång Boken lästes inte bara av en stor publik utan påverkade direkt lagstiftning och myndigheternas agerande i sin tid. Den är urkällan för den moderna miljörörelsen. I Carsons fotspår går författare och konstnärer, opinionsmakare och aktivister som idag står på barrikaderna för att återigen väcka oss inför det vi gör med vår planet. Det behövs fler Rachel Carsons som sätter klimatforskningen i ett sammanhang. Någon som binder samman, en ordkonstnär som sätter ord på problemen och får oss att fatta vidden av det som görs mot naturen. Så bra att den kommer ut på nytt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar