Min blogglista

tisdag 2 mars 2021

Yvigt om Claes A

Riitta Kylänpää är journalist med personporträtt som specialitet. Hon har skrivit en Fack-Finlandiabelönad biografi över miljöaktivisten Pentti Linkola och i fjol kom hennes biografi över poeten, politikern och musikern Claes Andersson ut, på både finska och svenska. "Ett nyfiket sinne" har den som titel och den utgår från ett stort antal intervjuer från
åren 2018 0ch 2019,Claes dog i juli 2019, liksom omfattande arkivarbete och en noggrann läsning av Anderssons produktion. "Ett nyfiket sinne" är ett levande, nästan skoningslöst ärligt porträtt av en motstridig och lyskraftig människa. Claes Andersson föddes 1937 i Helsingfors och hans barn- och ungdomslandskap är Ulrikasborg och Rödbergen. Förutom skrivandet blev fotbollen och pianot tidigt en passion. Som ung poet utmanade Andersson den äldre generationen och deltog med eftertryck i 1960-talets framväxande samhällsinriktade rörelse. Han studerade medicin och specialiserade sig inom psykiatrin, vars dåvarande vårdmetoder han tog avstånd från. Han ville förnya samhällsstrukturerna och ge en röst åt dem som hade förlorat den på grund av sjukdom. Som aktivistläkare i Novemberrörelsen på 1960-talet tog han hand om arbets- och bostadslösa och kämpade på 1980-talet som ordförande för Vänsterförbundet för utkomststödet. Claes Andersson började redan som skolpojke spela i band, och "Finlands bästa kulturminister" fungerade som jazzpianist ännu bara några månader före sin död. Han gav ut tjugosex diktsamlingar, åtta prosaverk, ett tiotal pjäser och hörspel och att han var versam på många områden gör att bilden blir splittrad och drar åt olika håll. Här beskrivs privatliv me fruar, barn och liv i kollektiv. Boken blir som en provkarta över den frigjorda epoken när man trodde allt var möjligt. Boken har också ett glädjande rikt bildmaterial.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar