Min blogglista

torsdag 9 januari 2020

Rätt att ha fel

 Utgående från sina personliga erfarenheter av sexism och könskodad aggressivitet på nätet ställer Mary Beard  i "Kvinnor och makt - ett manifest" den relevanta frågan: Om kvinnorna inte befinner sig helt innanför maktens strukturer, då är det väl makten vi behöver omdefiniera snarare än kvinnorna?
    Med kvickhet och briljans återkommer Mary Beard, professor i antikens historia och Storbritanniens mest kända forskare i klassiska studier, till genusfrågorna och beskriver på vilket sätt kraftfulla kvinnor har behandlats genom historien. Genomgången är heltäckande men manifestet är bara 126 sidor långt. En prestation i sig!
    Med exempel som spänner från den antika världen till dagens samhälle utforskar hon kvinnohatets kulturella bakgrund, reflekterar över kvinnors möjligheter att göra sin röst hörd i offentligheten, belyser vår kulturs tankar om relationen mellan kvinnor och makt, och visar hur ett fåtal starka kvinnor motsätter sig att pressas in i ett maskulint mönster.
   Och hon påpekar att kvinnor också har rätt att ha fel - åtminstone då och då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar