Min blogglista

lördag 16 oktober 2021

Vilka är de andra?

Nobelpristagaren Toni Morrison, som dog 2019, var en av USA:s främsta romanförfattare. Men i den tunna boken "De andra", som är nyutkommen på svenska, tar hon upp frågeställningar som ständigt
varit aktuella för henne och som nu kommit att dominerar världspolitiken: ras, rädsla, gränser, massmigration och önskan att höra till. Varför skapar vi avstånd till varandra och låter oss luras av ett ”vi- och- dom”-tänkande? Om dessa teman har Morrison föreläst om på Harvarduniversitetet och de fördjupas i boken. Hon reflekterar bland annat över begreppet identitet och belyser egna erfarenheter, såväl som historia, politik och litteratur. Hon tar också upp 1900-talets litterära tendens att romantisera slaveriet och utforskar verk av Hemingway, Faulkner och Harriet Beecher Stow.Här finns också teman som hur man blir "den andre" och hur man skildrar den andre. Det är intressant och högaktuellt och den kolonialism som gjorde hela folk till "de andra" lever fortfarande och speglas i debatter.90 nyttiga sidor att begrunda!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar