Min blogglista

måndag 16 juli 2012

Från andra sidan

  I essäsamlingen Perspektiv från andra sidan undersöker Mikael Enckell sitt intresse för det judiska, ett intresse som han har burit med sig länge. Med "andra sidan" avser han inte fet hinsides utan en hållning han kallar "filosemitisk" -  och som innebär en motsats till antisemitism.
   I försöken att förstå var och hur hans positiva hållning uppstod träffar Enckell på familjemedlemmar och släktingar, men framför allt på fadern Rabbe Enckell. I texterna uppträder också personer som Orson Welles och Fritz Lang. Psykoanalysen som förbindelselänk till judendomen är många och djupgående.

 Han fördjupar sig också i att förstå det här med vi-dem. Innert inne vill ju alla vara vanliga och tillhörande vanliga sammanhang men de som bär på det judiska arvet måste alltid räkna med att det är en av de faktorer som skiljerut dem från de vanliga.
  Essäsamlingen handlar i grunden om vad som styr våra val av vägar i tillvaron. Vem har jag varit och vem har jag blivit om jag valt annorlunda. Viktiga frågor som det är värt att fundera över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar