Min blogglista

onsdag 18 juli 2012

Trädgårdstips från 1804

   Gabriel Bonsdorff var professor vid Kungliga Akademin i Åbo och hade en stor köksträdgård på sin gård Brinkhall utanför Åbo.Han var ett barn av 1700-talets upplysningsfilosofi och ville sprida sina kunskaper.
   Så för att främja ondlingskunskapen bland stadsbor och allmoge skrev han 1804 en liten handbok, där han beskriver en mängd köksväxter flera kålsorter, rotfrukter, baljväxter, lökar och kryddörter. Han ger odlingsråd och anvisningar om hur skörden kan tas till vara och användas i köket.
  Irma Luontavuori har intresserat sig för "Om sättet att anlägga en köksträdgård för husbehov" och boken har getts ut av Svenska litteratursällskapet med fylligt förord av Irma. Språket är bara lätt moderniserat och det bidrar till bokens charm.
  Trots att mer än 200 år gått sedan råden skrevs ner så är de gångbara än idag i fråga om planering, jordart och de bästa väderstrecken för odling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar