Min blogglista

fredag 13 september 2019

Hur uppkom språken?

   Tore Janson har varit professor i latin och i afrikanska språk. Nu är han pensionär men intresset för språk har han kvar. Han har gett ut högst läsvärda böcker om latinet, om livet i antikens Rom och om germanerna och deras språk. I "Språken före historien" söker han sig ännu längre ner i våra språkliga rötter.
   En sak som skiljer människor från djur, inklusive de andra stora primaterna, är förmågan att tala. Men hur och varför uppstod språken? Och när var de fullt utvecklade, i nivå med dagens språk? Nya upptäckter inom arkeologin och genetiken innebär att vi hela tiden tvingas flytta tidpunkten för mänsklig tillblivelse längre bak i historien.
   Alldeles nya DNA-analyser tyder på att språk på dagens nivå existerade mycket tidigare än vi trott, förmodligen redan för 300 000 år sedan, och därmed långt innan vår art vandrade ut ur Afrika och spred sig över världen.
   Tore Jansons perspektiv är det evolutionära, och det är förmågan att kommunicera som intresserar honom. Vilka fördelar har språken gett människan? Vilka behov har de uppfyllt? I den här boken vågar han sig också på att lansera ett eget förslag på hur språken, med inlärda ljud som bildar ord som bildar meningar, har utvecklats ur enkla medfödda ljudsignaler.
   Intressant och underhållande och samtidigt blir man uppdaterad på den nyaste forskningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar