Min blogglista

måndag 9 september 2019

Ny folkvandringstid

Människan har alltid varit i rörelse på flykt eller sökande efter bättre livsförutsättningar. I sin nya bok "Folkvandringstid" undersöker Dick Harrison migrationens historia, med fokus på den period som kallas folkvandringstiden och som följde direkt på romarrikets fall. Det var en spännande och farlig tid med stora och snabba omställningar, riken rasade och nya folk tog för sig av mark och rikedom. Nya kulturer formades när gammalt och nytt möttes och inget var sig likt när det vi kallar medeltid började.
    Hur förändrades Europa av de människoflöden som rörde sig över kontinenten? Att förstå rörelsen som definierande för människan är avgörande när vi går in i vad som skulle kunna kallas för en ny folkvandringstid.För att förstå samtiden måste man se migrationen ur det långa perspektivet för att kunna se mönster och upprepningar över tid.
   Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och en av Sveriges flitigaste historiska författare. Han har givit ut ett flertal fackböcker, bland annat "Stora döden" som belönades med Augustpriset år 2000, samt flera historiska romaner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar