Min blogglista

tisdag 10 januari 2017

Vitala gamla romare

Antikens Rom är viktigt. Det tycker världskända brittiska antikforskaren Mary Beard  I nyutkomna "SPQR - historien om det antika Rom"  finns berättelsen om imperiet, erövringarna, grymheterna och överdrifterna de som fortfarande ger oss en måttstock för vårt samhälle. Och än idag är de romerska idealen när det gäller medborgarskap, säkerhet och individens rättigheter samhälleliga rättesnören.
   "Vi gör oss själva en björntjänst om vi inte tar romarna på allvar" skriver hon.
    Hon tittar på Roms historia från en ny synvinkel.  Inte bara på dess förbluffande utveckling från en obetydlig by i Mellanitalien till en supermakt, men också på hur romarna såg sig själva och sina bedrifter, och varför de fortfarande är viktiga för oss. Vi följer tusen år av historia, där nytt ljus kastas över det välkända, från slaveri till rinnande vatten, och där demokrati, religionskonflikter, social rörlighet och ekonomiskt utnyttjande utforskas inom det stora sammanhang som är romarriket. Detta är en uttömmande och klargörande historia över det antika Rom.Genom hela berättelsen punkteras myter och missförstånd så att man tydligare ser vad det antika Rom var. För perioden är omvittnat svår att överblicka. Man kan bara kasta ett öga på den digra litteraturlista som Beard sammanställt för att inse det. Förkortningen SPQR är en devis för
 Rom, Senatus Populusque Romanus, (Senaten och det romerska folket).
För Beard är den klassiska antiken levande och vid bästa hälsa och hon har gåvan att kunna visa precis varför de klassiska texterna fortfarande är värda att diskutera. Och hon gör det med stilistisk elegans och brittisk humor. Det ligger någonting i vad en brittisk recensent skrev om boken: "Om de hade haft Mary Beard på sin sida när det begav sig skulle romarna fortfarande ha sitt imperium kvar."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar