Min blogglista

torsdag 28 mars 2013

Repotage om judendomen

   Judarna är nog världens segaste folk. De har bevarat sin identitet genom årtusenden, trots förföljelser, deportationer och folkmord. En mänsklighet i mänskligheten är ett reportage om judenheten.
   Det är svårt att föreställa sig ett annat folk om fjorton miljoner människor som haft och har ett sådant inflytande på mänsklighetens utveckling. I alla länder där judarna fått samma möjligheter som andra medborgare har de gjort stora insatser i kultur, vetenskap och ekonomi, långt utöver vad som skulle motsvara deras andel av befolkningen.
   I Staffan Skotts överskådliga  reportagebok "En mänsklighet i mänskligheten" reder författaren ut de fragmentariska kunskaper som vi alla tror oss ha om judarna.Fragment som ofta bygger på vandringslegender, fördomar och missförstånd.
  Hur många vet att den första kvinnliga rabbinen installerades i sitt ämbete för mer än 75 år sedan? Eller att det fanns fältrabbiner i den tyska krigsmakten under första världskriget. Han skriver också om den växande antisemitismen. I Sverige är var femte skolelev negativt inställd till judendomen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar