Min blogglista

lördag 9 november 2019

MInnen går i dagen

  Först som tonåring fick den finländske ambassadören René Nyberg veta att hans mor var judinna och att äktenskapet med hans icke-judiska far hade lett till att hon försköts av sin familj.
   I boken. I "Sista tåget till Moskva" berättar Nyberg om sin familj, om moderns vänskap med sin kusin Mascha i Riga Också om hur kriget skiljde dem åt och om hur Mascha och hennes man Josef räddade sig undan en säker död genom att ta det sista tåg som lämnade Riga innan tyskarna intog staden. Först 1957 lyckades Nybergs far Bruno spåra upp Mascha, som lyckats återvända till Riga.
   Nybergs bok är en spännande familjehistoria, men samtidigt en djupgående redogörelse för judarnas öden i Europa under mer än hundra år av förföljelse från olika håll.
   Nyberg, som talar många språk, har varit ambassadör stationerad i Moskva, Berlin och Wien men är numer pensionerad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar