Min blogglista

fredag 16 augusti 2013

Idyllens Hemmer

Jarl Hemmer var under sin livstid en uppburen författare, men med tiden fick känna av en hård kritik från de samtida modernisterna och hans sätt att skriva hånades. Efter hans död har intresset för denne författare i skärningspunkten mellan tradition och modernism varit litet.
     I sin bok undersöker Thomas Ek nu idyllen som en nyckel till Jarl Hemmers liv och författarskap. Ek visar hur Hemmer kan fogas in i en låg tradition av idylldiktare.  Hans livshållning utvecklades genom hela författarskapet och lyfter fram de problematiserade och hotfulla innebörderna i Hemmers idyll. Hans orientering mot religion och de mörkare stråken i hans dikter går att förena med de idylliska dragen, anser Ek som tidigare skrivit om Hemmer som lyriker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar