Min blogglista

lördag 24 augusti 2013

Om alltings ursprung

 Strax före första världskrigets utbrott skickas den tjugoettårige studenten Erik Stensiö ut på en äventyrlig expedition i Andrées fotspår på Spetsbergen. Under sin resa lyckas han hitta okända fossil som skulle kasta ljus över vår tidigaste historia. Jakten efter fossil förde Stensiö och och hans kollegor  Erik Jarvik och Gunnar Säve-Söderberg ut på riskabla resor till okända områden. Deras resultat var emellanåt ifrågasatta, de blev misstänkliggjorda och uppfattades som kontroversiella.
   Om de här tre männen handlar boken "Fossiljägarna" av författarna Björn Hagberg och Martin Widman. Båda har tidigare skrivit för teve och det märks i sättet att berätta.
   Förutom det historiskt- vetenskapliga skeendet är boken också en flera hundra miljoner år gammal detektivhistoria om hur och varför livet tog det lilla, men avgörande, steget att lämna vattnet. Det är svårt att tänka sig en värld där ingenting rörde sig ovanför vattenytan. Men i världshaven kokade det av liv och det är där vår saga börjar. Och för sådär 370 miljoner år sedan hände något märkligt på jorden. Den öde planeten var på väg att förändras för all framtid. Några varelser i vattenbrynet förberedde sig för att kolonisera den stora, obebodda landmassan. De som lyckades skulle bli alla landlevande djurs förfäder.   
    Boken berättar också om personliga tragedier, storpolitik och akademisk rivalitet när några av  forskarna var beredda att offra allt för att hitta det avgörande beviset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar