Min blogglista

torsdag 1 februari 2018

Hembiträden på film

  I boken " Hembiträdet och spelfilmen" visar historikern Ulrika Holgersson hur svensk underhållningsfilm kan ses som ett inlägg i debatten om hembiträden som fördes på 1930-talet.
   I början av 1930-talet var nära 200.000 kvinnor anställda som hembiträden i svenska hushåll, men många var missnöjda med sin arbetssituation. Under hotet om deras flykt från yrket aktualiserades genom en motion i Sveriges riksdag 1931 den så kallade hembiträdesfrågan, som skulle bli ett hett debattämne in i nästa decennium.
     Året därpå fick den svenska ljudfilmen sin första stora braksuccé: Vi som går köksvägen med Tutta Rolf i huvudrollen. Därefter växte en hel filmgenre fram, där kända stjärnor som Dagmar Ebbesen, Rut Holm, Eva Dahlbeck och Sickan Carlsson med flera spelade hembiträden. I denna egenskap kunde de som inga andra röra sig och medla över klassgränserna.
   Också tankar kring det framväxande folkhemmets moraliska och ideologiska grundvalar, tematiserades genom hembiträdesfiguren i den svenska spelfilmen under 1930- och 40-talen. Här visas hur historia kan skrivas med spelfilmen som källa.
   För den som undrar om det finns en lokal åländsk koppling är svaret ja. Många unga åländska flickor från landsbygd och skärgård sökte sig till Sverige där de var eftertraktad arbetskraft i hemmen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar