Min blogglista

lördag 15 augusti 2020

Den förste kejsaren

Äh, det blir ännu en bok om män med makt, men låt gå för det. För Adrian Goldsworthys bok "Augustus" är verkligt bra. Han får det antika Rom att leva och drar upp de stora riktlinjerna.
”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas.” Den kända inledningen till julevangeliet säger tyvärr inte mycket om Roms förste kejsare. Vem var han, denna betydande person?
Augustus föddes in i Roms aristokrati och som mycket ung adopterades han av sin släkting Julius Caesar. När Julius Caesar höggs ihjäl i senaten, år 44 f Kr, var den romerska republikens dagar räknade. Den övermodige tonåringen Augustus svor att han skulle hämnas sin fars mördare, den tidens mäktigaste män. Han kastade sig in i Roms extremt våldsamma politiska liv, och inbördeskriget var ett faktum.
När Augustus dog 14 e Kr var det romerska riket större och mäktigare än någonsin.Han skrev, lite skrytsamt, att han övertagit en stad av tegel men lämnade efter sig en stad av marmor. Det var sant bara till viss del, de flesta i hans rike hade inte råd med marmor.
Historikern och författaren Adrian Goldsworthy skildrar med stor kunskap Augustus dramatiska liv. Tidigare böcker avhonom som finns utgivna på svensk aär Puniska krigen (2003), Kejsare och generaler (2006) och Caesar (2007).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar