Min blogglista

torsdag 13 augusti 2020

Helhetsgrepp på kungar

"Kungar en världshistoria" av Erik Petersson, 35- årigt historikerfenomen, är ett episkt verk om autokrati och frihet som spänner över jorden och sträcker sig som en thriller 5 000 år tillbaka, för att till sist återvända till randen av vår tid.
Det här är jakten efter hur det kommer sig att en så stor del av världshistorien har präglats av monarker som gjort anspråk på att styra ensamma och utan inskränkningar. I ett oändligt äventyr bakåt i tiden, genom ett maktfullkomligt gränsland, ekar en fråga som är lika relevant då som nu: Vad vilar makten slutligen på?
Vi träffar kungar och kejsarinnor, sultaner, shoguner, drottningar och tsarer. Vi läser handböcker av Sun Tzu, Chanakya och Ibn Zafar. Vi möter tidlösa lärdomar om ledarskap, psykologi och maktens natur.
Här dras slutsatser om makten när den vilar i enskilda händer, slutsatser som inte alltid är bekväma, men nödvändiga också för oss som tar demokratin för given.
Författaren har en elegant och målande stil och fyller på våra kunskapsförråd. Att ett visst moment av upprepningar smyger sig in är väl ofrånkomligt i en såpass tjock bok, 424 sidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar