Min blogglista

onsdag 5 augusti 2020

Skogen som tempel

I "Granskogsfolk" tecknar David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, den svenska naturkärlekens religionshistoria. Han gör det grundligt, från fornnordiska föreställningar om en besjälad vildmark, via de katolska och lutherska periodernas folktro och troslära, till den moderna tidens exploatering och naturromantik.
Det blir en berättelse om vår relation till den natur som vi älskar och är en del av, men som vi samtidigt ständigt söker dominera eller fjärma oss ifrån.
Sverige kallas ibland för världens mest sekulariserade land. Medlemstalen i de religiösa församlingarna sjunker. Samtidigt söker sig allt fler svenskar ut i naturen för att hitta en plats för kontemplation.
Är det så att det är ute i skog och mark som de avkristnade svenskarna möter det som en gång söktes i kyrkan? Är naturen svenskarnas nya religion och hur blev den i så fall det? Och hur länge varar den inställningen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar