Min blogglista

fredag 30 januari 2015

Med Kökarkänsla

I ett kargt klimat i ett nordnorskt kustområde utspelas Roy Jacobsens nya roman, "De osynliga" som blivit en stor försäljningsframgång i hemlandet och av många hyllats som hans bästa bok.
    Det är en roman som baseras på verkliga händelser mellan åren 1913-1928 och platsen är den vackra ön Barrøya som ligger vid Helgelandskusten.
   Här bor Hans Barrøy, 35 år, hans hustru, hans åldrande far och hans lilla­syster Maria, som inte tycks duga mycket till. Men det här är mest romanen om Ingrid, som vi får följa från dagen hon döps fram till tjugoårsåldern då hon blivit en stark och självständig ung kvinna. Av sin mor får hon lära sig att sköta ett hushåll, av sin far får hon lära sig vad det innebär att växa upp på en ö och vad naturen förväntar sig av människorna där.
  Det är en förtätad berättelse på en knapp och effektiv prosa. Den här romanen ger mig Kökar-känsla, det kan inte hjälpas. Den karga naturen och människornas visshet att de måste hjälpa sig själva kan nog kännas igen i många isolerade skärgårdssamhällen.

1 kommentar: