Min blogglista

måndag 10 september 2012

Till flydda tider

  Var vikingarna bara farliga krigare som reste på plundringståg i mäktiga skepp? Vilka var vikingatidens härskare och vad är sanning och  myt om dem?
  Arkeologen Anna Lihammer tar i nyutkomna "Vikingatidens härskare" avstamp i de gamla myterna om vikingatiden och berättar om den mångskiftande värld som den tidens människor levde i. Hon presenterar härskarnas gods, gravar och religion.
   Utgrävningar har visat att de rikast smyckade gravarna i Skandinavien gravar med guld, silver och härskarsymboler ofta var avsedda för kvinnor. Hon har också en teori om den rika norska Osebergagraven och sätter den i samband med hur dåtidens maktkvinnor, völvorna (spåkvinnorna) garvsattes och vilken skräck de levande kände inför utsikten att de skulle kunna gå igen. Därför vidtog man grymma och drastiska åtgärder för att binda dem vid jorden.
  Boken är väl  illustrerad med vackra färgfoton från Historiska museets samlingar och författaren har talangen att måla med ord så att en värld som ligger mer än tusen år från vår blir levande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar