Min blogglista

söndag 27 april 2014

Alma - ett mirakel

  "Alma Söderhjelm - Ett litteraturantropologiskt porträtt" så kallar Bo Lönnqvist
 sin biografi över Alma Söderhjelm (1870–1949), författare, historiker och frankofil.
   Genom att göra en litteraturantropologisk analys av hennes sätt att skriva och skapa sina verk och genom närläsning av dagböcker och brev ger Lönnqvist inblickar i hur Alma Söderhjelm var som "kulturell varelse" och av hur de olika elementen i hennes intellekt intar skiftande konstellationer.   
    Boken ger också en bild av det samtida kulturlivet och beskriver den excentriska Almas plats i det..
Lönnqvist tar fasta på hur hon hörde samman med tre olika kulturkretsar; Finland, Sverige och Frankrike.
  Lönnqvist karaktäriserar henne på ett sätt hon nog hade gillat. Hon var inte ett helgon men ett mirakel. 
 

Boken ges ut av Svenska folkskolans vänner i serien Biografi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar