Min blogglista

söndag 17 mars 2019

Ingen bisak alls

    Lotte Möller kan man gott kalla trädgårdens "grand old lady" och hon har skrivit många viktiga och banbrytande böcker im trädgård och odlande, som "Trädgårdens natur" som jag läst flera gånger.
   Nu har hon gett sig in på ämnet bin och deras betydelse i boken "Bin och människor" som är helt nyutkommen.
    Här står relationen mellan människor och bin i centrum. Det blir en vindlande och stundtals stingslig resa från antiken till dagens biodlarvärld. Lotte Möller berättar vad man under historien ansett att vi människor kan lära av bina och skildrar bland annat den upphetsade debatten på 1700-talet om huruvida det är en drottning eller en kung som styr bisamhället. Hon beskriver livets gång i kupan och bland biodlare, bin i religion och revolution och den ädla konsten att känna skillnad på olika sorters honung. Vi får också följa grannkonflikter och bisvärmar som spårar ur.
    Med skarp blick för färgstarka karaktärer låter hon oss möta alltifrån en skjutglad kalifornisk biodlare, som rasar mot både mördarbin och bipolitik, till Rudolf Steiner och benediktinermunken Broder Adam - Buckfastbiets fader - som hamnar i konflikt med en ny abbot.
   Förhållandet mellan människa och natur löper som en röd tråd genom boken: hur det har sett ut genom historien, men också hur det tar sig uttryck idag, när den oroväckande bidöden gör binas framtid mycket
osäker. Vad händer då med oss?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar