Min blogglista

fredag 5 juni 2020

Livet som främling

Litteraturen kan på ett unikt sätt ge djupgående existentiella, psykologiska och sociala perspektiv på upplevelser av såväl plåga som lättnad, utanförskap som närvaro. I "Livet som främling" diskuterar Björn Apelkvist tre, ur migrationssynvinkel unikt angelägna, moderna svenska författarskap. De belyser på olika sätt främlingskapet som ofrivilligt öde och eftertraktad frihet.Författaren själv är inflyttad finlandssvensk i Sverige och har bott många år i Rumänien.

   Den äldsta romanen är Vilhelm Mobergs "Din stund på jorden" som är en försoningsfull meditation över att migrationen i sig aldrig i verklig mening kan omdefiniera en människas livshistoria.
     I Theodor Kallifatides essäbok "Ett nytt land utanför mitt fönster" framträder också ett klarsynt bejakande av möjligheterna att skönja oväntade nyanser genom främlingskapets hypersensibla medvetenhet. I Jonas Hassen Khemiris "Montecore" är migrantens utanförskap utmejslat mot en mer samhällelig botten, där en positiv frigörelse kan anas hos barn till föräldrar med invandrarbakgrund. Samtidigt utgör en växande frustration, förtvivlan och aggression hos Khemiri ett tema som minner om farliga reaktioner på maktlöshet i socialt utsatta områden i dagens Europa.
  Boken inbjuder till nyttig eftertanke med sina  nyanser av främlingskap som känsla och konkret verklighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar