Min blogglista

söndag 21 juni 2020

Spionernas Stockholm

 Wilhelm Agrell är Sveriges främsta expert på underrättelseanalys och svensk säkerhetspolitik. I sin nya bok "Stockholm som spioncentral" berättar han den rafflande historien om Stockholm som spioncentral. Läsaren får bekanta sig med såväl betydande personer och platser som hemliga organisationer verksamma i staden.
   För under hela 1900-talet bidrog Sveriges geografiska läge och neutrala hållning till att landet blev en naturlig mötesplats för diplomater och politiska dissidenter från hela världen. Landet och då särskilt Stockholm, blev därför också attraktivt för främmande makters spionverksamhet.
      Redan tidigt förra seklet utnyttjades vår neutrala huvudstad som bas för hemliga operationer. När andra världskriget bröt ut fick Stockholm en unik position för de krigförande parternas underrättelsetjänster och blev "Nordens Casablanca". När den amerikanska underrättelsetjänsten slog sig ner här var en av de första åtgärderna att upprätta en lista över vilka krogar agenterna skulle undvika eftersom de kryllade av andra staters agenter där.
    Under kalla kriget flyttade så verksamheten in i skuggorna där det fördes en jakt på stormakters spioner och svenska förrädare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar