Min blogglista

onsdag 3 juli 2013

Religion som rättighet?


Vilken plats har religionen i ett modernt liberal-demokratiskt samhälle? Frågan är i allra högsta grad levande och genomsyrar såväl slöjdebatten, Muhammedkarikatyrerna och religiösa friskolor. När krockar FN:s artikel om religionsfrihet med andra rättighetsprinciper?
  Och ännu en gång sätts människomassor i rörelse i Kairo, för och emot islamister. För frihet - eller för religion. De två enheterna är inte lätta att förena, inte ens i länder med lång demokratisk tradition. 
Hans Ingvar Roth är professor i pedagogik och estetik och har skrivit mycket om hur värderingar möts och krockar i det multikulturella samhället. Hans senaste bok heter "Är religion en mänsklig rättighet?"
  Svaret kan tyckas självklart - ett ja. Men svarar man ja så blir det fråga om hur långt de religiösa uttrycken kan tillåtas prägla ett samhälle. Svarar man nej på frågan så bäddar man för intolerans och förföljelse.
   Roth menar att torgen är universella mötesplatser och har varit så länge. Ju säkrare medborgaren känner sig på torget, dess större tolerans. Värt att ha i minnet när nyheterna visar upplopp på världens torg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar